• Türkçe
  • İngilizce
  • Çince
resim
resim

Sağlık Hizmetleri, İlaç ve Tıbbi Cihaz

Sağlıkta Dönüşüm Programı ile son 10 yılda önemli bir değişim ve dönüşüm yaşayan Türkiye, bölgesinin “sağlık hizmetlerinde cazibe merkezi” olmayı hedeflemektedir. Sağlık Bakanlığı bu amaçla; hastaneleri, rehabilitasyon merkezlerini, termal turizm tesislerini, bakımevlerini, sağlık teknokentlerini ve Ar-Ge merkezlerini içerecek "sağlık serbest bölgeleri" açılması çalışmalarını sürdürmektedir.

Son 10 yıllık dönemde sağlık hizmetlerine olan talep artışı neticesinde kamu hastaneleri ve özel hastanelerdeki yatak kapasitesi yaklaşık %40 oranında artış göstermiştir. Türkiye’de hayata geçirilen en büyük sağlık projesi olan 40 bin yatak projesine sahip olacak şehir hastanelerine, 24 ilde toplamda 10 milyar ABD doları yatırım bütçesi ayrılmıştır.

Sağlık sektörüyle paralel olarak büyüyen ilaç sanayi ise günümüz Türkiye’sinde en yüksek araştırma-geliştirme potansiyeline sahip endüstrilerden biri konumundadır. 2023 yılında dünyanın en büyük 10’uncu ilaç tüketim pazarı olacağı tahmini yapılan Türkiye’nin dünya ilaç pazarları içinde hızla gelişen az sayıdaki pazarlardan biri oluşu ülkeye yabancı sermayenin girişini de hızlandırmaktadır.

Toplam ilaç pazarı içinde biyoteknolojik ilaçlar, sektörün en revaçta yatırım alanı olarak ortaya çıkmaktadır. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de bu alana yönelik ilgi ve yatırımlar hızlı bir artış trendi içindedir. Türkiye ilaç ithalatının yüzde 50’sine yakınının biyoteknolojik ürünlerden oluştuğu ve son yıllarda devletin ortaya koyduğu etkin teşvik uygulamaları göz önüne alındığında, biyoteknolojik ürünlere yönelik yatırım potansiyelinin önemi daha net anlaşılmaktadır.

Türkiye 2,3 milyar ABD doları büyüklüğündeki tıbbi cihaz pazarı ile toplam dünya pazarının %0,6’sına sahip olup, dünya sıralamasında ilk 20 ülke içerisinde yer almaktadır. Firmaların çoğunun cihaz ithalatçısı olduğu tıbbi cihaz sektöründe, iç pazardaki talep ortalama %85 oranında ithalatla karşılanmaktadır. Politika yapıcılar, “yerlileştirme” hedefi doğrultusunda, ilaçta olduğu gibi tıbbi cihazlarda da ithal edilen ürünleri yerli üretim ile ikame edip ardından da sektörde ihracatı artıracak çalışmalar yürütmektedir.

Sağlık hizmetleri, tıbbi cihaz ve ilaç sektörleri dinamizmi ve gelişimi ile tüm sektörler arasında her zaman ön saflarda yer almaktadır. Corintco, sektörde yer alan firmalara yeni yatırım aşamasında ve yeni ürünlerin piyasaya arzı sürecinde strateji oluşturma, mevzuat takip ve uygulama, teşvik sistemlerinden yararlanma ve kamu iletişimi konularında hizmet vermektedir.